top of page

szumynadtanwia

Najpopularniejszy szlak w tej części Roztocza, trasa tam i z powrotem na Szumach nad Tanwią, prowadzi wzdłuż malowniczych kaskad rzeki Tanew, od których wzięła się nazwa. Trasa jest bardzo łatwa, a w połowie można zrobić przystanek w sklepie u Gargamela na lody, kiełbaskę z ogniska i piwo.

2.40km

Łatwy

Trasa AllTrails


bottom of page